những bài cúng hay

Bài văn mẫu khấn dâng sao giải hạn

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b Mỗi người vào mỗi năng có một ngôi sao chiếu mệnh. Có sao tốt có sao xấu. Nếu gặp sao xấu thì phải cúng dâng sao giải hạn. Ý nghĩa Người xưa cho rằng: mỗi người vào mỗi năng có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại

Bài văn mẫu khẫn lễ Thượng Thọ

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b Nhà nào có ông, bà, cha, mẹ thọ từ 70 tuổi trở lên đều làm lễ Thượng Thọ cho ông, bà, cha, mẹ. Đây là tập tục thể hiện đạo lý làm người, uống nước nhớ nguồn, kính trọng biết ơn người đã sinh thành nuôi dưỡng mình Theo phong tục xưa nhà nào có

Bài văn mẫu khấn Long Mạch, Sơn Thần và Thổ Thần

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy các ngài Long Mạch, Sơn Thần, Thổ địa, Thần linh cai quản trong xứ này. Hôm nay là ngày……tháng…..năm………………………. Tín chủ (chúng)con là:…………………………………….. Ngụ

Bài văn mẫu khấn lễ Cải Cát

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương – Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân – Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ Hôm

Bài văn mẫu khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương – Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân- – – Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ